~ CO u nás můžete čekat? ~

~ Komplexní, celostní, holistický či systémový přístup ~

"Není ani tak důležité, jakou nemoc má ten který člověk;
důležité je, jaký člověk má tu kterou nemoc."

Co to znamená?

Zkuste si představit svíčku, která špatně hoří. Kdybyste nám takovou svíčku přinesli, nezaměřili bychom se pouze na skomírající plamen, ale zajímali bychom se o celou svíčku, z jakého materiálu je udělána, jaký má knot, jak dlouho a intenzivně již hořela; zkoumali bychom v jakém prostředí hoří, fouká-li tam hodně vítr nebo nestojí-li svíčka na vrtkavém podkladu; hodně bychom se vyptávali, k čemu ona svíčka vlastně slouží a komu. Teprve pak bychom se odvážili říct: "S plamenem se to má tak …"

Kombinujeme klasické i alternativní metody, jsme otevřeni všem přístupům a metodám, které mohou člověku pomoci.

Nevýhody:

Přes toto naše nastavení jste to vy, kdo rozhoduje o tom, jak se chcete léčit. Naše nabídka je vždy jen doporučením, které vám může pomoci se rozhodnout.

Mgr. Jan HOVORKA, psycholog a fyzioterapeut, Svatoslavova 589/9, 140 00, Praha 4,
Tel.: 737 043 531, e-mail: janhovorka@centrum.cz, Web: www.ifenix.com
Design Solecito.cz 2007